• img_ehbo_028.jpg
 • dsc00374.jpg
 • dsc08551.jpg
 • dsc00337.jpg
 • 140_0225.jpg
 • img_ehbo_050.jpg
 • dsc01065.jpg
 • img_ehbo_041.jpg
 • 140_0256.jpg
 • img_ehbo_005.jpg
 • dsc00467.jpg
 • img_ehbo_020.jpg
 • img_ehbo_010.jpg
 • img_ehbo_014.jpg

Spider FAQ

 • Jeugd
 • 1. Wat houd de EHBO cursus op school in?

  Kinderen in groep 8 van de Gemeente Sint Anthonis krijgen EHBO les op school. Ze worden opgeleid voor het diploma Jeugd Eerste Hulp A. Het doel van deze EHBO cursus is om uw kind de beginselen van de EHBO bij te brengen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp - Het maken van een goede en volledige melding naar hulpdiensten (huisarts en/of 112 alarmcentrale) - Globale kennis van het menselijk lichaam - Stoornissen in het bewustzijn - Flauwte - Stoornissen in de ademhaling (bijvoorbeeld verslikking) - Uitwendige wonden - Brandwonden - Botbreuken en kneuzingen - Oogletsel - Vergiftiging - Kleine ongevallen - Verband- en hulpmiddelen en het gebruik en kennis van de verbanddoos.

  De cursus word afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door een instructeur die niet bij de opleiding betrokken is geweest. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd krijgt uw kind het diploma Jeugd Eerste Hulp A.

 • 2. Krijgt mijn kind ook les in reanimeren en AED gebruik?

  Het antwoord hierop is Ja en Nee.


  Er zijn sinds november 2011 nieuwe richtlijnen uitgekomen voor de lesstof Jeugd EHBO. In deze lesstof staat dat er tijdens de Jeugd EHBO A cursus informatie gegeven mag worden over reanimatie en AED gebruik. Dit betekend dat er tijdens een van de lessen stilgestaan word bij de reanimatie en AED. Reanimatie en AED gebruik is voor kinderen zowel geestelijk als lichamelijk erg zwaar. Om die reden zal uw kind zelf niet te hoeven reanimeren. Tijdens de les zal er door de docent een instructie gegeven worden over hoe de reanimatie en AED werkt

 • 3. Wie bepaald de lesstof?

  De lesstof wordt gemaakt door “Het Oranje Kruis” Dit is de landelijke organisatie die belast is met het lesprogramma voor EHBO opleidingen. Het Diploma Jeugd Eerste Hulp A wordt ook namens deze organisatie afgegeven. Een link naar het Oranje Kruis.
 • 4. Door wie worden de lessen gegeven?

  De cursus wordt op school gegeven door ervaren instructeurs die lid zijn van de EHBO Vereniging Sint Anthonis “Het Zwaluwstaartje”. De leerlingen in Oploo, Westerbeek en Stevensbeek krijgen les van Mw. Elly Nielen. Mw Nielen heeft in 1972 haar EHBO diploma gehaald en is bijna 20 jaar actief in de Jeugd EHBO. Naast haar jarenlange ervaring is Mw. Nielen in het bezit van het diploma Instructeur Jeugd Eerste Hulp A. Tijdens de lessen word Mw. Nielen bijgestaan door Dhr. Martien Wagelmans. Dhr. Wagelmans heeft in 1982 zijn EHBO diploma gehaald en heeft enkele jaren later aan de wieg gestaan van de oprichting van de Jeugd EHBO vereniging in Sint Anthonis. Beide hebben hun sporen binnen de Jeugd EHBO ruim verdiend.


  Dhr. Nico Barten verzorgd de lessen in Sint Anthonis en Rijkevoort. Dhr. Barten heeft sinds 1987 zijn EHBO Diploma. Enkele jaren geleden heeft ook Dhr. Barten zijn diploma instructeur Jeugd Eerste Hulp A behaald. Na het behalen van deze opleiding heeft Dhr. Barten de opleiding gevolgd voor Instructeur Eerste Hulp. Dat betekend dat Dhr. Barten ook de “gewone” EHBO cursus mag geven.


  De lessen in Wanroij en Ledeacker worden verzorgd door Mw. Marion van Driel. Ze heeft haar EHBO diploma in 1983 behaalt. Vanaf 1988 heeft ze haar Lotus diploma en in 2001 heeft ze haar diploma Instructeur Eerste Hulp behaalt. Mw v Driel is al vele jaren instructeur Eerste Hulp bij de vereniging van Wanroij. Daarnaast geeft Mw. v Driel o.a. cursussen voor de Stichting Sint Anthonis Hart Veilig. Deze stichting geeft cursussen reanimatie en AED gebruik in de gehele gemeente en is daarnaast verantwoordelijk voor de verspreiding van de diverse AED’s. Verder geeft ze les aan verschillende EHBO verenigingen en bedrijven, brandweer (opleiding manschappen en herhaling) bij diverse korpsen en VeiligheidsRegio Brabant Noord, BHV levensreddende handelingen, jeugd A vanaf medio 90


 • 5. Word er ook gebruik gemaakt van Lotusslachtoffers?

  Tijdens de lessen word er soms gebruikt gemaakt van Lotusslachtoffers. Lotusslachtoffers zijn EHBO-ers die naast hun gewone EHBO opleiding ook nog een opleiding tot lotusslachtoffer hebben gevolgd. Lotusslachtoffers zijn opgeleid om letsels zo realistisch mogelijk weer te geven. Om deze kennis te onderhouden volgen ze maandelijks vervolglessen om hun kennis en vaardigheden up to date te houden. Sommige kinderen hebben moeite met een lotusslachtoffer. Zeker als er bloed aan te pas komt. Indien uw kind moeite heeft met de wonden en het bloed, dan zal het extra aandacht krijgen van onze lotusslachtoffers. Vaak mag uw kind dan meekijken hoe de wonden gemaakt worden. Onze ervaring leert inmiddels dat als kinderen een aantal keer meegekeken hebben met het grimeren van de wonden dat ze er een volgende keer geen moeite meer mee hebben. Mw Rikie Litjens wordt vaak als Lotusslachtoffer ingezet bij de cursus Jeugd Eerste Hulp A

 • 6. Hoe lang is het diploma geldig?

  Het diploma heeft geen geldigheid. Uw kind hoeft dus niet iedere twee jaar opnieuw examen te doen of vervolglessen te volgen. Uiteraard zijn er altijd kinderen die het leuk vinden om verder te gaan met EHBO. Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Kinderen die hun diploma Jeugd EHBO A behaald hebben en verder willen gaan met de EHBO kunnen lid worden van de Jeugd EHBO vereniging van “Het Zwaluwstaartje” in Sint Anthonis. Meer informatie over onze vereniging kunt u elders op de site vinden. Ook kinderen buiten Sint Anthonis mogen lid worden van onze vereniging. De EHBO Vereniging in Wanroij kent helaas geen jeugdafdeling.
 • 7. Krijgen de instructeurs betaald voor het lesgeven?

  De instructeurs en andere helpers krijgen een kleine onkostenvergoeding voor het lesgeven. Ze krijgen dus geen salaris en zijn niet in dienst van de school.

 • 8. Zijn er kosten aan de EHBO cursus verbonden?

  Nee, er zijn geen kosten aan de EHBO cursus verbonden. De cursus wordt geregeld door school en hoort net als bijvoorbeeld rekenen en gym tot het normale lesprogramma. Uw kind krijgt van de school het benodigde lesmateriaal in bruikleen. Het is de bedoeling dat uw kind goed met het lesmateriaal omgaat. Al het lesmateriaal moet aan het einde van de cursus ingeleverd worden. De setjes met verbandmateriaal worden éénmalig verstrekt. Indien uw kind verbandmateriaal kwijtraakt of opzettelijk vernield dient uw kind zelf voor nieuw verbandmateriaal te zorgen. Indien verbandmateriaal versleten is kan het uiteraard wel om nieuw materiaal vragen.
 • 9. Ik heb zelf geen kennis van EHBO, hoe kan ik mijn kind nu helpen met het huiswerk?

  Ook al heeft u geen kennis van EHBO, toch kunt u uw kind goed helpen bij het huiswerk. De lesboekjes zijn duidelijk en overzichtelijk geschreven en er staan veel tekeningen ter verduidelijking in. Daarnaast kunt u uw kind ook altijd helpen door u zelf als slachtoffer aan te bieden zodat uw kind de verbanden op u kan oefenen of u in de stabiele zijligging kan leggen.
 • 10. Mijn kind heeft recent eerste hulp moeten verlenen. Kan hij hierover napraten met iemand?

  Het is goed om te praten als uw iets meegemaakt hebt. Ook op het eerste gezicht kleine ongelukken kunnen veel impact hebben. Uw kind kan altijd hierover praten bij zijn of haar leerkracht. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om met iemand van onze vereniging of een instructeur eens na te praten. Neemt u in zo’n gevalt gerust contact met ons op d.m.v. onderstaand formulier.
 • 11. Mijn kind heeft totaal geen interesse in EHBO. Moet het toch de cursus volgen?

  De EHBO cursus wordt door de school aangeboden en hoort net als bijvoorbeeld rekenen en gym tot het normale lesprogramma van de school. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de leerkracht van uw kind
 • 12. Ik vind het eigenlijk best belangrijk om EHBO te hebben, kan ik zelf ook een cursus volgen?

  De EHBO verenigingen in Sint Anthonis verzorgt beide EHBO cursussen. Op de "EHBO cursus" pagina vindt u alle informatie. Mochten er daarna nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de secretaris door onderstaand formulier in te vullen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via het onderstaand formulier.