EHBO-materialen huren

Als je geïnteresseerd bent in het huren van EHBO-materialen of als je meer informatie wilt over welke materialen je nodig hebt voor je specifieke situatie, staan wij voor je klaar. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail op penningmeester@zwaluwstaartje.nl  of door het contactformulier in te vullen op onze website.

De EHBO-vereniging Sint Anthonis biedt de mogelijkheid EHBO-materialen te huren, wat bijzonder geschikt is voor kleinschalige evenementen waar medewerkers met voldoende EHBO-kennis aanwezig zijn. We hebben drie verschillende Zwaluwpakketten, elk met een eigen tarief.

Zwaluwpakket 1

 • Goed gevulde EHBO-tas

€ 25,- per dag
€ 50,- borg

Zwaluwpakket 2

 • Goed gevulde EHBO-tas
 • Koelbox + 2 harde en 4 zachte cold packs + theedoek
 • Brancard + deken

€ 50,- per dag
€ 100,- borg

Zwaluwpakket 3

 • Goed gevulde EHBO-tas
 • Koelbox + 2 harde en 4 zachte cold packs + theedoek
 • Brancard + deken
 • AED

€ 100,- per dag
€ 150,- borg

Voor AED-huur: zie aanvullende voorwaarden.

Als je een extra tas wenst te huren, brengen wij een toeslag van € 15,00 per tas in rekening.

  Huurvoorwaarden van EHBO-vereniging Sint Anthonis “het Zwaluwstaartje” 
  • De prijzen zijn exclusief materialen.
  • De huurprijs en borg dient 14 dagen voor het evenement overgemaakt te zijn op
   bankrekeningnummer: NL 19 RABO 010 3000 909 ten name van: EHBO-vereniging Sint Anthonis 
   “het Zwaluwstaartje” te Sint Anthonis.
  • Na afloop worden de materialen gecontroleerd en als materialen in dezelfde staat zijn wordt de borg retour overgemaakt min de kosten van de materialen. Dit ter beoordeling aan de EHBO-vereniging.
  • Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode die in de overeenkomst is vermeld.
  • Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, ook zaterdagen, zon -en feestdagen en andere dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
  • De huurovereenkomst dient in tweevoud ondertekend te zijn op de dag dat de verhuur in gaat, zowel door de huurder als verhuurder. De overeenkomst wordt ook aan de huurder verstrekt.
  • Als de gehuurde materialen niet binnen de afgesproken tijd termijn retour zijn gekomen dan vervalt de oude prijsafspraak en wordt de prijs doorberekend tot de dag van terug gift. Met daarbij een boeteclausule van € 10,00 per dag.

  Aanvullende voorwaarden huur AED Huur
  • Het risico van diefstal is alleen gedekt als de diefstal is voorafgegaan door braak aan het pand of
   aan het gedeelte van het pand waarin de verzekerde objecten (AED) zich bevinden. Verzekerd is ook diefstal na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel waarin de verzekerde objecten zich bevinden.
  • Als de AED in het veld gestolen danwel op een andere manier verdwijnt is deze dus niet verzekerd.
   Huurder verplicht zich dan tot aanschaf van eenzelfde AED.
  • Bij schade wordt altijd het eigen risico van € 225,00 in rekening gebracht.
  • De AED mag nóóit aan derden meegegeven worden. Wij raden je aan één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de AED en bij een eventuele inzet ook de AED bedient.
  • De AED mag ook nóóit meegegeven worden aan ambulancepersoneel of andere hulpverleners.
  • Indien de hulpverleners de AED uit willen lezen in het ziekenhuis dien je contact op te nemen met je contactpersoon van de EHBO. Deze zal beslissen of de AED mee mag of zal eventueel zelf naar het ziekenhuis gaan om de AED daaruit te laten lezen.
  • Indien de AED ingezet is dien je per direct contact op te nemen met je contactpersoon EHBO.